انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر احمد بیطرفان رجبی

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922480 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک:bitarafan@hotmail.com  
 گروه آموزشی             پزشکی هسته ای
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
دکترای فیزیک پزشکی